Connecting agriculture and society

Duurzame stadstuin Sint Martens Hof

Momenteel ben ik mede-projectleider van een project van de wetenschapswinkel van Wageningen UR, een erg leuke ervaring. De wetenschapswinkel ondersteunt maatschappelijke organisaties met onderzoek. Dat onderzoek wordt begeleid door een projectleider van Wageningen UR, maar vaak grotendeels uitgevoerd door studenten. Het onderzoek waar ik bij betrokken ben – Sint Martens Hof – speelt zich af in Arnhem. De bewoners van twintig klushuizen willen een ontwerp voor een gezamenlijke duurzame binnentuin. De eerste stap van het onderzoek is gezet door een groep studenten die het vak ‘Academic Consultancy Training’ volgden. Zij moesten zich inbeelden dat ze een consultancy bureau waren en een aantal randvoorwaarden voor het ontwerp onderzoeken, gebaseerd op de wensen van de bewoners (bijvoorbeeld: regenwater moet in de grond kunnen infiltreren, er moeten bomen worden herplant en er moet ruimt zijn voor fietsenstallingen). Zie ook het blog van de bewonersgroep. De studenten hebben een uitgebreid rapport met allerhande suggesties afgeleverd, dat ze dit voorjaar op een conferentie gaan presenteren.

 

In de tweede stap hebben zestien studenten Landschapsarchitectuur een ontwerp voor de tuin gemaakt, uitgaande van de randvoorwaarden die de studenten vóór hen hadden onderzocht. Zij hebben hiervoor meerdere keren met de bewoners gesproken, voor de kinderen een workshop georganiseerd en ook met de volwassenen geplakt en geknipt. De bewonersgroep heeft hier een erg leuk blog over geschreven. Helaas kon ik zelf wegens ziekte niet bij de presentatie van de uiteindelijke ontwerpen zijn. Maar ik heb me laten vertellen dat het erg gezellig was, en dat er vooral veel mooie ontwerpen zijn laten zien.

 

Nu zijn we toe aan de derde stap; een advies geven aan de bewonersgroep. Maar hoe doe je dat als je zestien ontwerpen hebt, die allemaal redelijk verschillend zijn, maar wel allemaal gewaardeerd worden door de bewoners? Daar heb ik gisteren met mijn mede-projectleider over gesproken. Moeten we nog een keer met de bewoners in gesprek om te kijken welke elementen zij uit de verschillende ontwerpen mee willen nemen? De kans is groot dat we dan met open eindjes blijven zitten en bovendien, zullen de bewoners het wel allemaal met elkaar eens zijn? Of laten wij een uiteindelijk ontwerp maken door de docente landschapsarchitectuur die bij het project betrokken is? Klinkt ook wel goed, maar als het dan niet aan de eisen voldoet, belandt het dan niet ergens in een la? En zullen alle bewoners zich daar dan wel in kunnen vinden? Of bieden we wellicht drie verschillende ontwerpen aan? Tja, dan moeten de bewoners nog steeds een keuze maken… We zijn er dus nog niet helemaal uit. We willen een ontwerp afleveren waar alle bewoners achter staan, maar de vraag is of dat überhaupt mogelijk is, en of we dat krijgen door veel opties open te laten of juist al bepaalde keuzes te maken. Moeilijk moeilijk.

 

Wel is er een aantal duidelijke verschillen tussen de ontwerpen, wat het mogelijk maakt om heldere keuzes te maken. Sommige studenten hebben een relatief open ontwerp gemaakt, anderen juist een meer gesloten tuin. Sommige studenten hebben de tuin twee ingangen gegeven, anderen één. Met andere woorden; er zal een keuze moeten worden gemaakt tussen één of twee ingangen en tussen een open of een gesloten ontwerp. En zo zijn er meer vaste elementen en dus keuzes voor het één of het ander. Bovendien zijn sommige van die elementen van elkaar afhankelijk (bijvoorbeeld; als je met twee ingangen werkt is de tuin relatief open, en kun je niet meer kiezen voor een meer gesloten ontwerp). Ons idee is nu om de bewoners dit soort keuzes voor te leggen door middel van een enquête, zodat ze ‘gedwongen’ zijn zich uit te spreken. Daarna kunnen we gewoon stemmen tellen. En dan zullen we de docente landschapsarchitectuur vragen met een uiteindelijk ontwerp te komen, waarin die keuzes zijn meegenomen. Of dat de juiste weg is zullen we zien. Wordt vervolgd!

 

Hier nog een berichtje uit de krant.

 

Esther Veen blogt als onderzoeker stadslandbouw