Connecting agriculture and society

Stedennetwerk

SONY DSC Stedennetwerk_vierkant_tekst DB 2013 iStock_000025403053Large

Het Stedennetwerk Stadslandbouw is een landelijk netwerk van pioniers in de stadslandbouw. Het biedt hen de ruimte om gezamenlijk blokkades aan te pakken, elkaar te inspireren, richting te geven aan beleid en kansen te grijpen. Stadslandbouw staat volop in de belangstelling, maar het ontbreekt vaak aan samenhang en richting. Initiatieven komen daardoor moeizaam of niet tot wasdom. Elke pionierende gemeenteambtenaar, ondernemer, burger die zich bezighoudt met stadslandbouw moet als het ware zelf het wiel weer uitvinden: welke regels zijn voor mijn initiatief van toepassing, waar kan ik ontwikkelen, wie heeft kennis van zaken en hoe kan ik initiatieven faciliteren. Het netwerk wil al die pioniers bijeen brengen en met hen gezamenlijk de ontwikkeling van stadslandbouw in Nederland stimuleren.

 

Website Stedennetwerk Stadslandbouw