Connecting agriculture and society

Stedelijke foodprint

SONY DSC Stedennetwerk_vierkant_tekst DB 2013 iStock_000025403053Large

Het berekenen van Carbon Food Print, Foodmiles en Foodprints behoren tot ons werkveld. Kennis hiervan helpt om ons voedselsysteem kritisch tegen het licht te houden.  We gebruiken deze bijvoorbeeld voor studies naar de impact van lokale voedselproductie. Deze studies laten zien dat logistiek en consumenten vervoer een grote impact hebben op de footprint van lokaal eten. Een spin-off van ons werk is de internettool stedelijke foodprint, waarmee je kan inschatten hoeveel hectare nodig is om een bepaald aantal mensen te voeden. Het rekenmodel werkt ook andersom: je kan uitrekenen hoeveel mensen gevoed kunnen worden met een specifiek areaal. Het model geeft een vereenvoudigd beeld van de werkelijkheid. De uitkomsten zijn dan ook slechts een benadering van de werkelijkheid. Desalniettemin geeft het een goede inschatting van het aantal mensen dat gevoed kan worden met een specifiek areaal.

 

Website stedelijke foodprint