Connecting agriculture and society

MKBA Stadslandbouw

SONY DSC Stedennetwerk_vierkant_tekst DB 2013 iStock_000025403053Large

Stadslandbouw staat in toenemende mate in de belangstelling als een veelbelovende bijdrage aan een duurzame ontwikkeling van het stedelijk gebied. Maar hoe overtuig je bestuurders en betrokkenen dat een investering in stadslandbouw ook een aantrekkelijk alternatief is? De maatschappelijke Kosten en Baten Analyse (MKBA) is een instrument om dat te bepalen. De MKBA redeneert vanuit maatregelen, via kwaliteitsveranderingen, naar maatschappelijke baten. Deze baten worden zoveel mogelijk in euro’s uitgedrukt.

Het stedennetwerk stadslandbouw heeft in 2012 het initiatief genomen tot het uitvoeren van een MKBA stadslandbouw. Een volledige MKBA stadslandbouw uitvoeren is echter complex. Daarom zijn met financiële steun van het Ministerie van EZ in 2012-2013 twee cases onder de loep genomen: de Voedseltuin in Rotterdam en De Nieuwe Warande in Tilburg. Witteveen+Bos voerde deze studie uit samen met Wageningen UR en met inbreng van beide steden en het Landbouw Innovatie Noord Brabant (LIB). Voor de Voedseltuin waren de maatregelen bekend, want het is reeds gerealiseerd. Voor De Nieuwe Warande zijn de maatregelen gebaseerd op de ambities van de gemeente Tilburg met het te ontwikkelen gebied in Tilburg Noord. De MKBA studie van deze twee cases laat zien dat een investering in stadslandbouw uit kan. Belangrijke baten zijn bijvoorbeeld de toename van het woongenot door een aantrekkelijkere woonomgeving, uitgespaarde uitkeringskosten door het creëren van extra werkgelegenheid of de gezondheidstoename door een gezonder leefpatroon.