Connecting agriculture and society

Agromere

SONY DSC Stedennetwerk_vierkant_tekst DB 2013 iStock_000025403053Large

Agromere, de naam van de virtuele wijk in Almere, liet voor het eerst de kansen en voordelen van een integratie tussen stad en landbouw nieuwe stijl zien. Stad en platteland lopen in elkaar over met perspectief voor alle partijen. Voor de stedeling in het aanbod van naschoolse opvang, zorg en recreatie op de boerderij, een groenere woonomgeving en dagverse producten met minder ‘voedselkilometers’. Voor de landbouwsector betekent het onder andere een hechte band met de stedeling, betrokkenheid bij gebiedsontwikkeling en daardoor meer kans op continuïteit in de bedrijfsvoering. Het enthousiasme voor Agromere is bij Almere en stakeholders groot. Almere heeft in 2009 haar Concept Structuurvisie (Almere 2.0) vastgelegd dat stadslandbouw een van de dragers wordt van het te ontwikkelen Almere Oosterwold aan de Oostkant van de stad. Januari 2010 heeft het Rijk groen licht gegeven voor de uitwerking van een Structuurvisie. De Intergemeentelijke Structuurvisie voor Almere Oosterwold is in 2013 goedgekeurd door de gemeenteraden van Zeewolde en Almere. Momenteel worden de eerste stappen gezet tot ontwikkeling van het gebied. De focus ligt op stadslandbouw als de centrale placemaker in het gebied.

 

Meer informatie over Agromere