Connecting agriculture and society

Multifunctionele Landbouw

biologische boerderij lechaim BoerderijeducatieDe Boerinn Kamerik _WUR4423-bright

De sectie Stad-Land Relaties werkt aan de optimalisatie en innovatie in de multifunctionele landbouw. Dit doen wij door het ontwikkelen van ambitie- en innovatieagenda’s en het verrichten van onderzoek naar  oplossingen voor knelpunten die deze ambitie belemmeren. Hiertoe ontwikkelen wij nieuwe innovatieve concepten, samen met ondernemers en andere belanghebbenden.

 

Multifunctionele landbouw is een verzamelbegrip voor bedrijven die hun agrarische productie combineren met het leveren van diensten aan de samenleving: zorglandbouw, boerderijeducatie, boerderijwinkels/korte ketens, agrarische kinderopvang, agrarisch natuurbeheer en agrotoerisme. Bij al deze diensten gaat het om de relatie tussen de boerderij en burgers / consumenten. Multifunctionele landbouw gaat dus over het (her)verbinden van de landbouw en de samenleving.

 

De afgelopen jaren is de multifunctionele landbouw sector sterk geprofessionaliseerd: het aantal bedrijven is toegenomen en ook de professionaliteit van de aangeboden diensten en producten is sterk verbeterd. De sectie Stad-Land Relaties staat al meer dan 10 jaar midden in deze ontwikkelingen en heeft aan de basis gestaan van deze professionalisering. De sector is nog volop in ontwikkeling en ook de komende jaren wil de sectie Stad-Land Relaties deze professionalisering blijven ondersteunen met nieuwe innovatieve concepten en oplossingen omdat wij ervan overtuigd zijn dat de verbinding van landbouw en maatschappij resulteert in een duurzame landbouw.