Connecting agriculture and society

Pilot Natuur- en LandschapsNorm

Veelkleurig_Aziatisch_Lieveheersbeestje 033allerlei 160607 071Rosse metselbij paartje FvADomburg 3 110807 132

In de Pilot Natuur- en Landschapsnorm (2011-2013) werken twintig boeren en tuinders uit de reguliere en de biologische landbouwsector aan het bevorderen van natuur en landschap op hun bedrijf, volgens een nieuwe systematiek. Ze zaaien bloemen- en kruidenmengsels in langs de randen van akkers, die nuttige insecten aantrekken en voedsel en beschutting bieden voor vogels. Of ze planten bomen aan die passen bij het oorspronkelijke cultuurlandschap. Doel van dit onderzoeksproject is om in de praktijk te testen hoe de aanpak en richtlijnen die in de Natuur- en Landschapsnorm staan, het beste in de bedrijfsvoering kunnen worden ingepast. Ook wordt bekeken welke vergoeding boeren en tuinders zouden moeten krijgen voor hun groene inspanningen. Die informatie is van belang voor de ontwikkeling van het nieuwe Europese Landbouwbeleid (GLB), en voor de opzet van het nieuwe agrarisch natuur- en landschapsbeheer in Nederland. In dat nieuwe Europese beleid wordt geprobeerd om de landbouw nog beter bij te laten dragen aan het beheer en behoud van een aantrekkelijk landschap met een soortenrijk planten- en dierenleven. Het project met de Natuur- en Landschapsnorm wordt uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken.

 

Website Pilot Natuur- en Landschapsnorm