Connecting agriculture and society

Buurt als partner

Veelkleurig_Aziatisch_Lieveheersbeestje 033allerlei 160607 071Rosse metselbij paartje FvADomburg 3 110807 132

De toekomstige financiering van Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANL) door de overheid is onzeker. Partijen zijn op zoek  naar verdienmodellen via de ‘maatschappelijke onderstroom’: de betrokkenheid van de samenleving bij de directe leefomgeving. Dit project, focust dan ook op samenwerking met burgers, buren en natuurbeheerders op gebiedsniveau. Op kleine schaal zijn enkele gebiedsfondsen opgezet waar bedrijven en burgers aan meebetalen, soms ondersteund vanuit goede doelen, of vanuit initiatieven zoals Streekrekeningen. Private financiering van ANL is op dit moment nog zeer bescheiden. In dit project werken wij samen met andere onderdelen van Wageningen UR: Alterra, LEI, Livestock Research. In 2 lokale pilots helpen we Agrarische Natuurverenigingen (ANV) met hun zoektocht naar nieuwe verdienmodellen voor ANL.  Samen met hen zoeken we de dialoog met burgers, lokale ondernemers, ketenpartijen en maatschappelijke organisaties. Wat is de maatschappelijke vraag, en welke groene diensten kan de ANV daarop bieden? Tegelijk wordt in andere, parallelle projecten gekeken naar de professionalisering van ANV’s en intensievere samenwerking met de (grote) ketenpartijen.

 

Website Buurt als partner voor landschap en agrarische natuur