Connecting agriculture and society

Bijen in de stad

Veelkleurig_Aziatisch_Lieveheersbeestje 033allerlei 160607 071Rosse metselbij paartje FvADomburg 3 110807 132

Steeds meer mensen maken zich zorgen over de achteruitgang van zowel honingbijen als wilde bijen. Dat zegt iets over de kwaliteiten van ons landschap, en bedreigt het voortbestaan van vele wilde planten en van een goede voedselzekerheid. In de stad kunnen veel soorten (wilde) bijen voorkomen. De diversiteit van bijen in een wijk of park zegt veel over de ecologische kwaliteit van het groen op die plek. Van dat idee willen we een ‘meetinstrument’ maken om gemeenten te adviseren over hun groenbeheer en inspanningen voor natuur in de stad. Door middel van een ‘citizen science’ project met ruim 40 mensen in en om Lelystad onderzoeken we de rijkdom aan bijen in de stad, en hoe die zich verhoudt tot de variatie in tuinen. Gegevens over de inrichting van tuinen worden door de bewoners verzameld en opgestuurd samen met waarnemingen over het voorkomen van soorten en aantallen wilde bijen. Dit project is (mede) mogelijk gemaakt door het Ministerie van Economische Zaken in het kader van het project Groen en Doen en wordt samen met Landschapsbeheer Flevoland uitgewerkt.

 

Website Bijen in de stad