Connecting agriculture and society

Functionele Biodiversiteit

Veelkleurig_Aziatisch_Lieveheersbeestje 033allerlei 160607 071Rosse metselbij paartje FvADomburg 3 110807 132

Functionele biodiversiteit is de term voor al die aspecten van de natuur en het landschap om ons heen, waar wij als mensen baat bij hebben en van profiteren. Die functies worden ook wel ecosysteemdiensten genoemd. Denk bijvoorbeeld aan bestuiving, natuurlijke plaagbeheersing, waterberging en verminderen van hittestress in de stad. Vele onderzoeken laten zien dat groen in de stad voor enorme maatschappelijke en economische baten zorgt en in de landbouw milieuproblemen kan helpen oplossen.

 

Vanaf 2001 hebben wij prominent bijgedragen aan de ontwikkeling van FAB: Functionele Agrobiodiversiteit in de akkerbouw, waarbij we met behulp van (bloemrijke) akkerranden helpen om bladluisplagen in akkerbouwgewassen tegen te gaan. Daarnaast ontwikkelen we praktische methoden, benaderingen en adviezen om agrarische bedrijven te helpen met de inpassing van agrarisch natuur- en landschapsbeheer op hun bedrijf. We toetsen nieuwe benaderingen van agrarisch natuurbeheer, zoals de Natuur- en LandschapsNorm (NLN) en manieren om de prestaties daarvan zichtbaar te maken voor maatschappelijke organisaties en ketenpartijen (Certificering).

 

Deze aanpak in het landelijke gebied is op meerdere manieren ook te vertalen naar en toe te passen in de stedelijke omgeving, bijvoorbeeld gekoppeld aan de ontwikkelingen van stadslandbouw. Zo betrekken we burgers (‘Citizen Science’) bij de monitoring van solitaire bijen in de stad, om de ecologische kwaliteit van tuinen en openbaar groen te evalueren. Slim gebruik makend van een gevarieerde natuur maakt onze leefomgeving aantrekkelijker, gezonder en waardevoller. Wij dragen daar graag aan bij.