Connecting agriculture and society

Workshops

Op deze pagina een overzicht van alle workshops tijdens de Dag van de Multifunctionele Landbouw.

 

1. Platform Boerderijeducatie: nieuwe certificering en collegiale toetsPicture3

Introductie van het nieuwe platform Boerderijeducatie met uitgebreid aandacht voor een nieuwe manier van certificering via een collegiale toets waarmee het Platform bezig is.

 

2. Kenmerkende aspecten van kinderopvang op de boerderij

Wat maakt kinderopvang op de boerderij uniek? Wat vinden kinderen en Picture5ouders hiervan? En wat zijn de effecten van deze wijze van opvang? Een presentatie en gesprek over een uitgebreid onderzoek in de agrarische kinderopvang.

 

3. Toekomstverkenning multifunctionele landbouw

Hoe ziPicture4et de multifunctionele landbouw in Nederland er over 10 jaar uit? Hoe kunt u als ondernemer dan inspelen op de wensen vanuit de maatschappij? Aan de slag met de mogelijkheden die u ziet voor uw bedrijf in die toekomst.

 

4. Innoveer uw bedrijf met het  ‘Werkblad van de Toekomst’ (2 uur)

Picture1In deze workshop gaat u met het ‘Werkblad van de Toekomst’ aan de slag met uw bedrijf.  Dit werkblad is  vijf meter lang en normaal kunt u er een hele dag aan werken. Na deze workshop neemt u uw werkblad opgerold mee naar huis om uw dromen te delen en verder te concretiseren. Bekijk alvast de video om een indruk te krijgen van het werkblad.

 

5. Naar rendement in de multifunctionele landbouw

HoePicture2 scoor ik qua rendement met mijn multifunctionele bedrijf ten opzichte van andere – vergelijkbare – bedrijven?  Ervaar de mogelijkheden van benchmarken aan de hand van de benchmark zorglandouw. Dit aan de hand van twee zorglandbouwbedrijven met een  vergelijking vanuit een cliënt groep en vanuit type zorgdiensten

 

6. Wat mag ik? Wet- en regelgeving in de multifunctionele landbouwPicture1

Kan ik zomaar een biertje schenken na mijn weidevogelexcursie? Ben ik aansprakelijk als mijn stier de auto van een bezoeker beschadigt? In deze workshop kunt u zelf uw vragen stellen over wet- en regelgeving, specifiek voor uw situatie.

 

7. Stadslandbouw; nieuwe business draait om land, logistiek, (bestuurlijk) leiderschap en lef!Picture7

Complexere, (semi-) professionele vormen van stadslandbouw, die meer integratie vragen, komen nog beperkt tot stand. Hierdoor loopt de omzet in de stadslandbouw  achter bij het potentieel. Op de schaal van de stad en regio, ligt er potentie voor nieuwe business in stadslandbouw. Maar bij wie of waar ligt de sleutel? Een korte presentatie gevolgd door discussie op basis van stellingen.

 

8. Plattelandstoerisme 2.0

Picture8Welke nieuwe doelgroepen zijn interessant? Hoe vind de klant u  via internet? En hoe zit het met de Chinese markt? Nieuwe ontwikkelingen in plattelandstoerisme. Zorg dat u vooraan staat.

 

9. De boerderijwinkel: meer dan een kraam in een schuur

Picture9Een professionele winkel vraagt om een uitgekiende inrichting, goede presentatie, een visie op uw producten en uitstraling. Hoe kan het nog beter? Resultaten uit het onderzoek onder boerderijwinkels en beoordeling en tips voor uw eigen boerderijwinkel door een expert.

 

 10. Verdienen aan agrarisch natuurbeheer

Picture7Hoe kunt u natuur vermarkten? Verschillende verdienmodellen en hun potentie op een rij. Hoe kan agrarisch natuurbeheer zonder subsidie vorm krijgen? En wat is daarbij de rol van betrokken burgers?

 

11. Vanuit uw waarden slim ondernemen in zorg en welzijn

Picture6 Hoe ga je als zorgboer en multifunctionele ondernemer werkend vanuit bepaalde waarden  slim om met de systeemwereld van gemeenten en andere institutionele organisaties? Twee inspirerende en pionierende zorgboeren vertellen hun verhaal. Vanuit welke waarden werken ze en hoe anticiperen ze op de WMO praktijk van hun gemeenten?

 

12. Nieuwe verdienmodellen zorglandbouw en onderwijs

Picture5Welke kansen zijn er voor onderwijs op zorgboerderijen? En hoe dit aan te pakken? Twee pionierende zorgboeren vertellen hoe ze onderwijs hebben geïntegreerd in hun bedrijfsvoering.