Sinds 2008 leven wereldwijd meer dan de helft van de mensen in steden, in Nederland meer dan 70 procent. Door de snelle verstedelijking is de wederkerige relatie die steden en hun inwoners hebben met het ommeland de afgelopen decennia flink veranderd.

In onze visie is voor een duurzame stedelijke ontwikkeling een goede relatie tussen stad en ommeland essentieel. Wij werken hieraan binnen drie werkvelden:

Multifunctionele landbouw: Landbouw op het platteland die zich richt op het in verbinding brengen van voedselproductie met consumenten en burgers via diensten als recreatie, zorg etc.

Stadslandbouw: Voedsel als integraal onderdeel van een gezonde, welvarende en leefbare stad en ommelanden.

Functionele biodiversiteit: natuur in en om de stad voor en door burgers gericht op beleving en een gezonde leefomgeving.